Samenwerking met Kindcentrum Mozaïek

Kinderfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in de lichamelijke en motorische ontwikkeling van kinderen. Deze ontwikkeling gaat niet bij ieder kind even snel, wat natuurlijk helemaal niet erg is. Er kunnen echter wel problemen ontstaan wanneer je kind een achterstand op zijn leeftijdsgenootjes op dreigt te lopen. Omdat je kind in de acht jaren van het basisonderwijs meer dan 7500 uur op school doorbrengt, is een leraar vaak de eerste die de tekenen van een achterstand herkent.

Fysiotherapie Leonardus biedt iedere …dag behandelmomenten aan op Kindcentrum Mozaïek tussen … en …. Op deze manier krijgt je kind ondersteuning in de leeromgeving en mist niet onnodig lessen. Op deze manier zijn ook de lijntjes tussen de therapeut en de leraar zo kort mogelijk.

Aanmelding en behandeling

Wanneer een leraar ziet dat een kind moeilijk mee gaat met zijn leeftijdsgenootjes, zal deze contact met de ouders opnemen en adviseren contact met een fysiotherapeut op te nemen. Als ouder ben je vrij om zelf contact met therapeut op te nemen. Indien gekozen wordt voor Fysiotherapie Leonardus, is er een mogelijkheid om een afspraak te maken op Kindcentrum de Mozaïek, tijdens schooltijd. Dit doe je door te bellen met de praktijk, of het aanmeldformulier op de website in te vullen. De kinderfysiotherapeut neemt dan telefonisch contact op om een eerste afspraak in te plannen.

Behandeling vindt plaats op Kindcentrum De Mozaïek. Bij de eerste afspraak dient een ouder of verzorger aanwezig te zijn. Ook bij tussentijdse evaluaties of het eindconsult wordt een ouder of verzorger gevraagd aanwezig te zijn.

Aanmeldformulier

Nadat je het aanmeldformulier ingevuld en verzonden hebt, neemt onze kinderfysiotherapeut zo snel mogelijk contact met je op. Ook kun je telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken.

Contactgegevens

Wethouder Ebbenlaan 131
5701 AH Helmond

Behandellocatie
KC Mozaïek

Nieuwveld 61
5702 HW Helmond

Veel gestelde vragen

Bij een kinderfysiotherapeut kun je terecht voor alle klachten met betrekking tot het bewegingsapparaat en de motorische ontwikkeling. Bij basisschool gaande kinderen gaat het vaak op:

  •  Houterig bewegen/vaak vallen en/of moeite met gym
  •  Moeite heeft met schrijven of andere fijn motorische taken
  •  Pijnklachten heeft in gewrichten of spieren
  •  Prikkelverwerkingsklachten
  •  Hoofdpijnklachten

De eerste 18 behandelingen kinderfysiotherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering. Daarna is het aanvankelijk van uw aanvullende verzekering hoeveel uw kind nog extra vergoed krijgt. Het is belangrijk dit na te kijken in uw polis. 

Een verwijzing voor de kinderfysiotherapie is niet nodig. In sommige gevallen (bijvoorbeeld na een operatie of bij ziekte) kan het wel meerwaarde hebben of een verwijzing van een arts te hebben. Indien dit het geval is, zal de fysiotherapeut u hierbij helpen. 

Bij behandeling op school zijn de ouder(s)/verzorger(s) aanwezig bij de intake, het afstemmen van het behandelplan en de tussentijdse- en eindevaluaties. In sommige gevallen kan er ook telefonisch contact plaatsvinden. 

De kinderfysiotherapeut zal bij de start van de behandeling en het afronden van de behandeling een rapportage naar de huisarts sturen. In sommige gevallen kan het zijn dat de kinderfysiotherapeut medische informatie bij de huisarts op wil vragen. Dit kan alleen na uw (schriftelijke) toestemming. 

Fysiotherapie Leonardus biedt ook behandelmogelijkheden buiten schooltijden en in schoolvakanties. 

Dat kan zeker. Je hebt de keuzevrijheid om zelf een praktijk te benaderen voor behandeling. Kijk bijvoorbeeld op ZorgkaartNederland voor een overzicht van kinderfysiotherapeuten in regio Helmond.

Ook voor kinderen van andere basisscholen bestaat een mogelijkheid om een afspraak te maken op de behandellocatie bij Kindcentrum Mozaïek.