Skip to content

Fysiotherapie
Leonardus

Welkom bij Leonardus

Vergoed door jouw zorgverzekeraar?

Gratis parkeren op locatie

Een team van specialisten

Fysiotherapie:
Een soepel herstel

Gezond zijn en gezond blijven is hard werken. Wanneer dit niet goed lukt is het fijn om hier soms wat hulp bij te krijgen. Fysiotherapie Leonardus is er om je te ondersteunen bij allerlei problemen van spieren, pezen en gewrichten, maar ook bij klachten als gevolg van een ongeluk, ziektebeeld of operatie. Fysiotherapie in Helmond

Fysiotherapie in Helmond

 

Fysiotherapie in Helmond

Hoe kunnen wij jou helpen?

Heb je last van je spieren, pezen of gewrichten? Bijvoorbeeld door een sportblessure, ziekte, ongeluk of operatie? Onze gespecialiseerde fysio- en ergotherapeuten helpen je graag.

Nek-, rug- of schouderklachten?

De manueel therapeut is de specialist in gewrichtsklachten. Behandeling kan direct pijnklachten verminderen of de beweeglijkheid van je nek, rug of schouder verbeteren.

Hoofdpijnklachten?

Gaan ze niet meer vanzelf over? De hoofdpijnklachten beu? Manuele therapie kan een oplossing bieden bij spanningshoofdpijn, inspanningshoofdpijn, cervicogene hoofdpijn en sommige vormen van migraine klachten.

Zelfstandig met beperkingen?

Heb je klachten door een beroerte, Parkinson, Multiple Sclerose, een niet aangeboren hersenaandoening of ouderdomsziekte? Wij helpen je zo zelfstandig en mobiel mogelijk te blijven.

Wat jullie van ons vinden

Altijd het gevoel dat ik in goede handen ben.

5/5

Jis

Erg fijne en leuke therapeuten! 

4/5

Marc

Werken aan je gezondheid in een bijzondere setting.

4.5/5

Lonneke

Gespecialiseerde therapeuten

De juiste behandelaar bij de juiste klacht. Na de basisopleiding fysiotherapie kan een therapeut zich verder specialiseren in een klachtenbeeld, behandelvorm of leeftijdscategorie. Op deze manier is hij nog beter in staat om jou te begeleiden in je herstel.

Fysiotherapie in Helmond

De manueel therapeut

De manueel therapeut is de specialist in gewrichtsklachten. De behandeling is pijnvrij en kan vaaka al na één keer de pijnklachten verminderen of de beweeglijkheid van je nek, rug of schouder verbeteren.

De geriatrie fysiotherapeut

De geriatrie fysiotherapeut is de expert in de behandeling van klachten die gepaard gaan met ouderdomsverschijnselen en helptom zo zelfstandig mogelijk en mobiel en zelfstandig te blijven.

De kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut is er om je kindje te helpen wanneer het wat langzamer gaat in zijn ontwikkeling, of als deze afwijkt. Ze adviseert en kijkt mee in de thuissituatie of op school.

Fysiofitness:
Sporten in een vertrouwde omgeving

Bij Fysiofitness Leonardus kun je in een medische setting werken aan je gezondheid. Hierbij heb je de mogelijkheid zelfstandig te trainen of onder begeleiding van een gespecialiseerde therapeut. Wij helpen je zo om op een verantwoordelijke manier te werken aan je sportieve doelen of herstel. Fysiotherapie in Helmond

Maak vandaag nog een afspraak

Onze fysiotherapeutent helpen je snel je klachten te verminderen. Dus waar wacht je nog op?

Vragen? Bel gerust met  0492 50 8080

Open op maandag en dinsdag van 08.00 tot 21.00 uur en op woensdag, donderdag en vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur

Ergotherapie:
Energie in balans

Kun je door vermoeidheid, concentratieproblemen of overprikkeling niet doen wat je graag wilt doen? Bijvoorbeeld door een ongeluk, ziekte of depressie? Ergotherapie helpt je jouw energie weer in balans te krijgen. Thuis en op je werk.

Maak kennis met ons team

Ziek of geblesseerd zijn is al vervelend genoeg. Wel zo fijn als je dan geholpen wordt door een niet alleen kundige, maar ook gezellige fysiotherapeut. 

Rick van Tilburg

Psychosomatisch Fysiotherapeut

Nienke Adriaanse

Sportfysiotherapeut

Kim Rijsouw

Oedeemtherapeut

Frank Baggen

Manueel therapeut

 

Aniek Hoeijmakers

Geriatrietherapeut

Privacy statement

Fysiotherapie Leonardus hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Leonardus  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Leonardus zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiotherapie Leonardus  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst of abonnement;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Leonardus  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Leonardus  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapie Leonardus  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Verwijzing;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Leonardus  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoon;
 • AGB;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Leonardus  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Fysiotherapie Leonardus  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Leonardus  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Leonardus  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Fysiotherapie Leonardus  verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Leonardus  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • AGB-nummer;
 • BIG-nummer;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Leonardus  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fysiotherapie Leonardus  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Leonardus van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. U kunt hiertoe een schriftelijk verzoek bij ons indienen.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Fysiotherapie | Fysiofitness Leonardus

Wethouder Ebbenlaan 131

5701 AH Helmond

T | 0492-508080

E| fysiotherapie@gcleonardus.nl